Banner

"Україна-єдина!"

БібліотекаУ журналі «Визвольний шлях» №8 за 2007 р. міститься стаття-дослідження «Донбас та Галичина : регіональні авто-та гетеростереотипи і соборність України» в якому на основі статистичних даних зроблено висновки, що розколу немає на духовному та побутовому рівнях, але вони процвітають на політичному рівні.(Детальніше)


БібліотекаУ віснику Дніпропетровського університету № 9/2 2014 року міститься стаття-дослідження, яка розвінчує міфологему «Схід-Захід» на грунті православної та католицької картини світу.(Детальніше)

БібліотекаУ віснику Київського Національного університету імені Тараса Шевченка 13/2009 міститься стаття "Ідеологія солідаризму в контексті державотворення України". У статті аналізуються сутність, витоки та проблематика ідеології солідаризму в контексті українського державотворення. Підкреслюється її особливе значення для сучасного українського суспільства.(Детальніше)


БібліотекаУ віснику Київського Національного університету імені Тараса Шевченка 76-79/2006 міститься стаття "Основні етапи розвитку і становлення ідеї соборності України". У даній статті автор досліджує проблему становлення та розвитку ідеї соборності України, її особливості і форми вияву на кожному конкретному історичному етапі. (Детальніше)


БібліотекаУ віснику Київського Національного університету імені Тараса Шевченка 91-93/2009 міститься стаття "Соборність України на сучасному етапі державотворення". У статті аналізується соборність як складова національної ідеї та соборність як одна з тем виборчої кампанії. (Детальніше)


БібліотекаУ журналі Верховної Ради України №2 за 2010 рік міститься стаття "Злука УНР і ЗУНР: уроки для сучасної України". В статті проводяться історичні паралелі становлення української державності в 1919 р та 1990 роках. (Детальніше)БібліотекаУ науково-теоретичному і громадсько-політичному альманасі "Грані" №6 за червень 2014 року міститься стаття про біполярність України як фактор соборності українського народу. Зазначається, що сьогодні, як ніколи гостро, постає питання пошуку шляхів збереження єдності країни через вибір кращої форми державного устрою та запровадження ефективних адміністративно-територіальних реформ. Стаття присвячена дослідженню специфіки політичної, соціокультурної ситуації в державі. (Детальніше)


БібліотекаУ науковому громадсько-політичному виданні "Історичний журнал" 1-3 за 2010 рік подано аналіз «Тимчасової інструкції для Генерального секретаріату Тимчасового Правительства в Україні», яка викликала найбільший резонанс 1917 р. у соборницькому процесі. (Детальніше)БібліотекаУ науково-методичному фаховому журналі "Історія в сучасній школі" №2 за 2013 рік подано сценарій виховної години на тему «Нам злуку дарував господь». (Детальніше)


БібліотекаУ журналі "Історія України" №2 за 2013 рік висвітлено ідеї соборності українців, що пройшли становлення від етносу до нації. Показано чинники, що перешкоджали формуванню національної свідомості українців, а також роль науково-творчої інтелігенції у формуванні української нації. (Детальніше)


БібліотекаУ журналі "Пам'ять століть" №1 за 2006 рік розміщена стаття у якій подано аналіз, історіографічна оцінка та національно-політичне значення Акту злуки. (Детальніше)


БібліотекаУ газеті "Психолог" №34 за 2008 рік розміщена стаття-рекомендація про виховання соборної особистості, як основи розвитку українського суспільства. (Детальніше)
БібліотекаУ журналі "Психологія і суспільство" міститься стаття, в якій розкривається роль українського села в історичному поступі українства, хранителя національних першооснов і ментальної своєрідності українців. Осмислено незламність українського духу і широту любові селян до рідної землі. (Детальніше)


БібліотекаУ журналі "Українська мова й література" №10 за 2008 рік висвітлюється проблема мовної політики України. Надано пропозиції до мовної законотворчості з метою розширення сфери вживання української мови як єдиної державної. (Детальніше)
БібліотекаУ газеті "Українське слово" №4 за 2011 рік міститься стаття про події, які передували урочистому Акту злуки 22 січні 1919 року, місце та заходи, які відбувалися на Софійській площі Києва під час оголошення грамоти – ухвали Української національної Ради та оголошення Універсалу про об’єднання УНР та ЗУНР. (Детальніше)


БібліотекаУ журналі "Формування ринкових відносин в Україні" №7-8 2014р. розглядаються закономірності існування особливих суспільних форм «історичного повернення», які в кризових умовах мають значний потенціал активізації громадянського суспільства. (Детльніше)
Залишити коментар


comments powered by HyperComments