Banner

Електронні підручники з фахових дисциплін


Видавнича справа

Вступ до книгозознавства (М.А. Низовий)

Поліграфія (Л.В. Фіть)

Теорія і методика журналістської творчості (В.Й. Здоровега)

Книга для автора, редактора, видавця (М.Тимошик)

Основи культури і техніки мови (К.Я. Климова)

Практична стилістика і культура української мови (Н.Д. Бабич)

Практична стилістика української мови (А.О.Капелюшний)

Філософія (І.Ф.Надольний)

Основні теорії масової комунікації і журналістики (В.Іванов)

Основи теорії літератури (В.Пахаренко)

Культорологія (А.Є.Прилуцька)

Практична стилістика (А.П.Коваль)

Історія видавничої справи (М.Тимошик)

Основи літературного редагування (Л.В.Завгородня)

Безпека життєдіяльності (Є.П.Желібо)

Основи літературного редагування та коректури (Л.В.Завгородня)

Коректура (Т.Крайнікова)

История Украины(О.Д.Бойко)

Історія світової літератури (Г.Л.Рубанова)

Основи журналістики (І.Л.Михайлин)

Основи наукових досліджень (О.В.Колесников)

Редагування(А.О.Капелюшний)

Сучасні ділові папери (С.В.Глущик)

Українське народознавство (О.В.Ковальчук)

Художньо-технічне редагування (В.Шевченко)

Людина і світ (Л.В.Губерський)Дошкільна освіта

Сучасна українська літературна мова. Збірник вправ (М.Я. Плющ)

Сучасна українська мова. Збірник вправ і завдань (В.Д. Ужченко)

Українська мова (І.П. Ющук)

Сучасна українська літературна мова (Н.Ф.Венжинович)

Українська мова, частина 2 (В.О.Горпинич, В.Д.Горяний)

Сучаснат українська літературна мова (Н.Г.Шкуротян)

Українська мова (П.С.Дудик)

Дошкільна лінгводидактика (Богуш)

Складання ділових паперів. Практикум (Л.Г. Погиба)

Українське ділове мовлення (С.В. Шевчук)

Філософія (І.Ф.Надольний)

Культорологія (Прилуцька А.Є.)

Дошкільна лінгводидактика (А.М.Богуш, Н.В.Гавриш)

Безпека життєдіяльності (Є.П.Желібо)

Общеразвивающие упражнения в детском саду (П.П.Буцинская, В.И.Васюкова)

Логопедія (М.К.Шеремет)

Рухливі ігри в дитому садку (Е.С.Вільчковський)

Методика формування елементарних математичних уявлень у дошкільників (К.Й.Щербакова)

Спортивные и упражнения в детском саду (Э.Й.Адашкявичене)

Дитяча психологія (Т.В.Дуткевич)

Дошкільна педагогіка (Т.І.Поніманська)

Екологічне виховання дітей дошкільного віку (Н.В.Лисенко)

Методика розвитку Рідної Мови (А.М.Богуш)

Образотворче мистецтво зметодикою викладання в дошкільному навчальному закладі (Г.В.Сухорукова, О.О.Дронова, Н.М.Голота, Л.А.Янцур)

Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку (Е.С.Вільчковський, О.І.Курок)

Основи медичних знань (Плахтій П.Д., Соколенко Л.С., Гутарєва Н.В.)

Основи медичних знань і охорони здоров'я (О.Д.Мойсак)

Особливості методики проведення рухливих ігор

Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста (Тимофеева Е.)

Українське народознавство (Галина Лозко)

Основи методики викладання гімнастики

Основи природознавства (Н.Ф.Яришева)

Методика ознайомлення дітей з природою (Яришева)

История Украины (О.Д.Бойко)

Волшебная логопедия (Е.Л.Крутий)

Людина і світ (Л.В.Губерський)

Сучасні ділові папери (С.В.Глущик)

Українське народознавство (О.В.Ковальчук)Початкова освіта

Практикум з правопису української мови (І.П.Ющук)

Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах

Складання ділових паперів. Практикум (Л.Г. Погиба)

Сучасна українська літературна мова. Збірник вправ (М.Я. Плющ)

Сучасна українська мова Ред (О.Д. Пономарів)

Сучасна українська мова. Збірник вправ і завдань (В.Д. Ужченко)

Українська мова (І.О. Ладоня)

Українська мова (І.П. Ющук)

Українське ділове мовлення (С.В. Шевчук)

Методика викладання каліграфії в початковій школі (І. Ф. Кирєй)

Філософія (І.Ф.Надольний)

Сучасна українська літературна мова (Н.Ф.Венжинович)

Культорологія (А.Є.Прилуцька)

Безпека життєдіяльності (Є.П.Желібо)

Українська мова, частина 2 (В.О.Горпинич, В.Д.Горяний)

Сучасний урок у початкових класах (О.Я.Савченко)

Сучаснат українська літературна мова (Н.Г.Шкуротян)

Методика викладання української мови (С.І.Дорошенко)

Українська мова фахового спрямування (Л.Г.Погиба)

Українська мова (П.С.Дудик)

Методика навчання української мови в початковій школі (М.С.Вашуленко)

Українська мова фахового спрямування (Л.Г.Погиба)

Основи екологічних знань (Білявський Г.)

Бути вчителем (О.В.Більська)

Загальна психологія (С.Д.Максименко, В.О.Соловієнко)

Занимательная психология (В.Б.Шапарь)

Екологія (Кучерявий В.П.)

Історія педагогки (Левківський М.В.)

Українське народознавство (Галина Лозко)

Методика викладання математики в початкових класах (М.В.Богданович, М.В.Козак, Я.А.Король)

Методика обучения математики

Методика преподавания русского языка в начальных классах (М.Р.Львов, В.Г.горецкий, О.В.Сосновская)

Основи медичних знань (П.Д.Плахтій, Л.С.Соколенко, Н.В.Гутарєва)

Основи медичних знань і охорони здоров'я (О.Д.Мойсак)

Основи педагогічної творчості (Світлана Сисоєва)

Педагогічна майстерніть (І.А.Зязюн, Л.В.Крамущенко, І.Ф.Кривонос)

Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання (О.І.Пометун, Л.В.Пироженко)

Психогимнастика (М.А.Чистякова)

Теорія літератури (Олександр Галич)

Элементарная педагогика (В.И.Слуцкий)

Основи педагогіки (Світлана Сисоєва)

Speak english with pleasure (Н.В.Тучина)

История Украины (О.Д.Бойко)

Інноваційні пед технології (І.М.Дичківська)

Людина і світ (Л.В.Губерський)

Методика читання (Г.П.Коваль)

Методика читання у початкових класах (О.Я.Савченко)

Соціологія (В.Г.Городяненко)

Соціологія (В.М.Піча)

Сучасні ділові папери (С.В.Глущик)

Теоретичні основи виховання і навчання (В.І.Лозова)

Українське народознавство (О.В.Ковальчук)Технологічна освіта

Складання ділових паперів. Практикум (Л.Г. Погиба)

Українське ділове мовлення (С.В. Шевчук)

Черчение (А.М.Хаскин)

Філософія (І.Ф.Надольний)

Правознавство за ред.Пилипенка

Охорона праці (Є.О.Геврик)

Основи охорони праці (В.Ц.Жидецький)

Культорологія (А.Є.Прилуцька)

Креслення (В.Сидоренко)

Електротехніка

Безпека життєдіяльності (Є.П.Желібо)

Образотворче мистецтво (Г.В.Сухорукова, Н.М.Голота)

Екологія (В.П.Кучерявий)

Українське народознавство (Галина Лозко)

Основи екології (Білявський)

Основи медичних знань (П.Д.Плахтій, Л.С.Соколенко, Н.В.Гутарєва)

Психогимнастика (М.А.Чистякова)

Техническая эстетика и основы художественного конструирования (П.Е.Шпара)

История Украины (О.Д.Бойко)

Вища математика (І.І.Литвин)

Економіка і організація виробництва (В.Г.Герасимчук)

Людина і світ (Л.В.Губерський)

Охорона праці (Є.О.Геврик)

Соціологія (В.Г.Городяненко)

Соціологія (В.М.Піча)

Столярные работы (Е.М.Сбитнева)

Сучасні ділові папери (С.В.Глущик)

Українське народознавство (О.В.Ковальчук)Фізичне виховання

Лечебная физическая культура (В.С. Соколовский)

Складання ділових паперів. Практикум (Л.Г. Погиба)

Українське ділове мовлення (С.В. Шевчук)

Філософія (І.Ф.Надольний)

Легкая атлетика (А.Н.Макаров)

Культорологія (А.Є.Прилуцька)

Безпека життєдіяльності (Є.П.Желібо)

Техніка та методика масажу (П.Б.Єфіменко)

Анатомія людини (К.Т.Титова, А.А.Гладишева)

Фізіологія людини (Ю.Н.Чусов)

Лекція з дисципліни "Екологія"

Биомеханика (В.И.Дубровский, В.Н.Федорова)

Курс Лекцій "Фізичне виховання студентів" (Р.Р.Сіренко)

Екологія (В.П.Кучерявий)

Легкая атлетика (А.И.Жилкин, В.С.Кузьмин, Е.В.Сидорчук)

Основи медичних знань (П.Д.Плахтій, Л.С.Соколенко, Н.В.Гутарєва)

Основи медичних знань і охорони здоров'я (О.Д.Мойсак)

Основи методики викладання гімнастики (В.Айунц, Д.Мельничук)

Психогимнастика (М.А.Чистякова)

Медицинская реабилитация в спорте (В.Н.Сокрут, В.Н.Казакова)

Спортивная метрология (М.И.Бочаров)

Теорія та методика фізичного виховання (В.П.Іващенко, О.П.Безкопильний)

Українське народознавство (Галина Лозко)

История Украины (О.Д.Бойко)

Гимнастика с методикой преподавания (И. П. Павлов)

Інноваційні пед технології (І.М.Дичківська)

Людина і світ (Л.В.Губерський)

Соціологія (В.Г.Городяненко)

Соціологія (В.М.Піча)

Сучасні ділові папери (С.В.Глущик)

Українське народознавство (О.В.Ковальчук)сп.Бакалавр

Лечебная физическая культура (В.С. Соколовский)

Складання ділових паперів. Практикум (Л.Г.Погиба)

Українське ділове мовлення (С.В.Шевчук)

Українська мова за професійним спрямуванням (Т.Б.Гриценко)

Теорія і методика фізичного виховання (В.П.Іващенко, О.П.Безкопильний)

Валеологія (В.Г.Грибан)

Легка атлетика (Р.Ф.Ахметов, Г.М.Максименко, Т.Б.Кутек)

Лікувальна фізична культура (В.М.Запорожан)

Лікувальний масаж (А.А.Бірюков)

Лижний спорт (Н. Базилевич)

Основи методики викладання гімнастики (В.Айунц, Д.Мельничук)

Рухливі ігри для сучасної школи (Ж.Твердохліб, Л.Погребенник)

Спортивна медицина (В.М.Сокрута)

Педагогіка(М.М.Фіцула)Перукарі

Косметология (І.І.Медвєдєва)

Парикмахерское дело (В.А.Петровская)Залишити коментар


comments powered by HyperComments