Banner

«Василь Симоненко: наукові розвідки та дослідження»:

до 80-річчя від дня народження В. Симоненка

БібліотекаАндрійович Симоненко народився 8 січня 1935 року в селі Біївцях Лубенського району, що на Полтавщині, в селянській родині. Вірші почав писати ще з шкільних років. А талант письменника розквітнув в Черкасах, куди після закінчення Київського університету імені Тараса Шевченка в 1957 році приїздить молодий журналіст. Тут він працював в газеті «Черкаська правда» та «Молодь Черкащини», пізніше кореспондентом «Робітничої газети». В Черкасах Василь Симоненко пише свої найголовніші твори. В.А. Симоненко – лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка (посмертно) та літературної премії імені Миколи Островського (посмертно). В Україні встановлена щорічна літературна премія імені Василя Симоненка, а на Черкащині – обласна літературно-публіцистична (з 2001 р. - літературна) премія «Берег надії» імені Василя Симоненка. Його іменем названа вулиця в м. Черкасах та обласна бібліотека для юнацтва. В редакції газети «Черкаський край» створено «Музей В. Симоненка» (2005 р.).

Бібліотека

Коваленко В. Зачарований світом, натхненно і мудро творив ходу // Вісн.Черкас. ун-ту. Серія: філол. науки. – 2010. – Вип. 178. – С. 110-118.(Дивитись)

Романова Н. Альтернативна модель суспільства в сатиричній творчості В. Симоненка // Слово і час. – 2010. - № 1. – С. 52-56. Стаття присвячена дослідженню гумористично-сатиричної спадщини Василя Симоненка в її сучасній інтерпретації. На основі аналізу текстів з'ясовано основні теми сатиричних віршів, проаналізовано комплекс гротескних персонажів, досліджено авторські засоби творення іронії.

Деркачева О. Реалізація архетипного образу великої Матері у ліриці Василя Симоненка // Українозн.і студії. – 2010-2011. - №11/12. – С. 197-205. У статті висвітлені особливі враження архетипного образу великої Матері в системі немімезисної лірики. Охарактеризовано зразки патріотичної та громадянської лірики В. Симоненка, в яких цей образ знайшов своєрідне втілення.

Бондаренко О. Позиція автора-шістдесятника в ліриці Василя Симоненка // Вісн. Луган. НУ. Серія :філол. науки. – 2011. - №24. – С. 99-105. Стаття присвячена провідним мотивам лірики поета, в яких висвітлилися найсуттєвіші риси шістдесятництва, значенню мистецького доробку автора, що полягає в його сміливій громадянській позиції, адже він вважав своїм обов'язком говорити сучасникам про найважливіші проблеми свого народу.

Драпак Г. Дискус української ментальності в дослідженнях творчості В. Симоненка // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту. Серія: філол. науки. – 2011. - № 16. – С. 61-70. Автор розглядає архетипні риси української ментальності та літературні образи в дослідженнях творчості В.Симоненка.

Ткаченко А. Лірика Василя Симоненка : текстологічно-стильові колізії // Слово і час. – 2011. - №6. – С. 61-70. В основі статті досвід упорядкування її авторами «Вибраних творів» Василя Симоненка та написання приміток, які ввійшли у видання у значно скороченому вигляді.

Юзьків Г. Еволюція любовної лірики Василя Симоненка // Наук. зап. Терноп. нац. ун-ту. Серія: літературознавство. – 2011. – Вип. 32. – С. 169-172. У статті висвітлена своєрідність любовної лірики Василя Симоненка від інфантильних переживань юнака до платонічних уявлень про кохання.

Юзьків Г. Сублімована семантика любовної лірики В. Симоненка // Проблеми сучасного літературознавства :зб. наук. пр. / Одес. нац. ун-т. – 2012. – Вип. 16. – С. 271-276. У статті йдеться про те, що В.Симоненко у своїй поезії поняття любові тлумачив як найвищу цінність людського буття, а його твори дають змогу читачеві сприймати висловлену ним думку як власну.

Тріфонов Т. Соціолінгвістичні аспекти інтертекстуальності в листах Василя Симоненка // Наук. зап. НаУКМА. Серія: філол. науки. – 2012. – Т. 137. – С. 133-136. У статті розкриваються інтертекстуальні вкраплення в листах Василя Симоненка та функцій та виділяються три типи інтертекстуальних одиниць: вислови з художньої літератури, кліше епістолярного стилю та публіцистичні кліше.

Рарицький О. Діалогізовані спогади «З матір'ю на самоті»: постать Василя Симоненка крізь призму часу // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія: зб. наук. праць / Черкас. нац. ун-т. – 2012-2013. – Вип. 13-14. – С. 164-182. У статті на матеріалі діалогу-спогаду «З матір'ю на самоті» у бесіді поета М.Сома з матір'ю В.Симоненка Ганною Щербань розкриваються маловідомі факти біографії митця, з'ясовуються обставини написання окремих віршів, визначається їх художня та естетична цінність. Крізь призму різноманітного мемуарного матеріалу деталізується творчий профіль автора у контексті доби.

Пінчук Т. Міфопоетичні домінанти в творчості В. Симоненка // Вісн. Луган. нац. ун-ту. Серія: філол. науки. – 2013. - № 22. – С. 257-265.Залишити коментар


comments powered by HyperComments