Banner

Історія становлення

Перші архівні дані відносяться до 1938 року. Структура бібліотеки складалася з кімнати, де видавалась література додому та маленького архіву. Літературу записували в таку звану матеріальну книгу – прообраз книги обліку фондів. За цією книгою можна було визначити кількість літератури, що надійшла або вибула з бібліотеки. Для кожної книги тоді заводили картку, на якій відмічались відділ, номер, назва книги, автор та рік видання. Усі надходження записувались у хронологічному порядку в інвентарну книгу під поточним номером.

В 1969 році в бібліотеці працюють Юхновська Л.В., Панаіт В.І. Вони почали працювати над створенням каталогів. Комплектування фонду було спрямоване на придбання новинок політичної, наукової та художньої літератури. На початку 70-их книгосховище вміщувало вже 30 547 примірників. Найбільшу частину книг становили підручники та художня література, але водночас, бібліотека дбала про поповнення навчально-методичної бази.

Налагоджувались зв'язки з книжковими магазинами, видавництвами. Пройшло багато років бібліотечного життя. Значно змінилася структура бібліотеки: було сформовано читальний зал і абонемент. З'являється відділ комплектування і обробки літератури.

БібліотекаФонд бібліотеки нараховував 45 650 примірників книг; 20 найменувань – педагогічної періодики. Ведеться серйозна робота з організації довідково-бібліографічного апарату бібліотеки, ведеться диференційована робота з читацькою аудиторією.

В 90-ті роки бібліотека вже мала свій імідж і користувалася популярністю вчителів та студентів, її фонд складав понад 120 000 примірників. І тоді постає питання про нове приміщення. Тому влітку 1990 року бібліотека отримує нове приміщення у навчальному корпусі, де розмістився великий читальний зал та абонемент. Щоденно читальний зал відвідувало біля 346 відвідувачів.

Весна 1997 року… Бібліотека коледжу стає філіалом Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка, що дає можливість комплектувати книжковий фонд новими виданнями для студентів спеціальностей «Початкове навчання» та «Бакалавр».

Стрімкий розвиток бібліотеки, її значний авторитет були викликані тим, що протягом своєї історії працівники бібліотеки підтримували статус навчального закладу, ніколи не відхилялися від основної культурної течії життя. В організації роботи бібліотеки завжди відчувалася та духовність, яка й визначила роль та значення бібліотеки для читачів протягом її історії.