Banner

Читальний зал

БібліотекаЧитальний зал літератури налічує близько 31 000 примірників книг. Крім навчальної літератури, зал містить художню та популярну літературу. Основні тематичні напрямки залу: соціологія, історія, політологія, право, культура, педагогіка, мистецтво, мова, художня література, релігія, філософія, психологія. В достатній кількості представлена довідково-бібліографічна література гуманітарного направлення. В залі діє виставка нових надходжень, яка постійно обновлюється та поповнюється. Залежно від кількості звернень до видань певної тематики, на виставкових стелажах в читальному залі експонуються тематичні виставки, які мають на меті популяризацію книжкових колекцій з питань політики, психології, іноземних мов та ін. Можна регулярно й оперативно знайомитися з періодичними виданнями Утім, періодика містить не тільки багато цікавих матеріалів для дозвільного читання, а й надає суттєву допомогу в освіті та самоосвіті. На сторінках газет і журналів фахівців й студенти знаходять потрібну інформацію з різних галузей знань.

Абонемент

БібліотекаАбонемент надає можливість своїм користувачам отримати зі своїх фондів видання для роботи вдома. У відкритому фонді користувач може самостійно вибрати потрібні йому книжки з історії, політики, економіки, права, філософії, педагогіки, медицини, спорту, мовознавства, літературознавства та художньої літератури, тощо. Видання підвищеного попиту можна замовити і отримати по мірі їх повернення в бібліотеку. Література видається користувачам на термін до 30 днів, видання підвищеного попиту - до 10 днів.

Електронна читальна зала

БібліотекаЕлектронна читальна зала надає можливість студентам працювати з інформацією в електронному вигляді і отримати широкий доступ до інформаційних ресурсів. Електронна читальна зала здійснює всебічне інформаційне обслуговування читачів, зокрема надає їм можливості роботи з електронним каталогом (для пошуку необхідної літератури, доступу до повнотекстових документів); повнотекстовими документами; базами даних на СD-дисках; інформаційними ресурсами мережі Інтернет. Додатково можуть виявлятися послуги з надання комп'ютерного часу, набору й роздруківці текстів, скануванню, пошуку інформації на задану тему.