Banner

Сьогодення

БібліотекаВажливою ланкою у системі засобів забезпечення якісної освіти майбутнього вчителя в умовах інноваційного освітнього простору у ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» виступає бібліотека. Основне завдання бібліотеки як структурного підрозділу коледжу є забезпечення якісної бібліотечно-інформаційної підтримки навчальної, наукової, освітньої, виховної діяльності. Бібліотека вносить свій посильний вклад в підготовку спеціалістів, які могли б реалізувати свій професійний та особистий потенціал. Отож саме зміст навчальних програм, спрямування науково-дослідницької діяльності – це два нерозривні елементи, які безпосередньо впливають на інформаційні потреби студентів, а відтак є постійним об’єктом аналізу і вивчення бібліотеки, що в свою чергу визначає особливості комплектування бібліотеки та надання бібліотечних послуг.

БібліотекаНа сьогоднішній день загальний фонд бібліотеки коледжу становить 74325 примірників навчально-методичної, наукової літератури та навчально-методичних розробок.

Викладачі та студенти мають доступ у читальній залі до провідних фахових періодичних видань України.

Тематичний склад ресурсів електронної читальної зали визначається відповідно до навчального, наукового та виховного процесів та являє собою сучасний інформаційний продукт, який є важливою складовою частиною інформаційно-освітнього простору.

Фонд електронної читальної зали – ліцензовані електронні підручники, навчальні фільми, які були презентовані на щорічних Міжнародних виставках «Освіта і кар'єра в Україні», комп’ютерні програми, створені у Центрі інформаційних технологій Луганського національного університету, авторські електронні підручники, посібники, контролюючі програми, створені викладачами коледжу. Одним із завдань бібліотеки коледжує створення автоматизованої системи інформаційного забезпечення навчального та науково-дослідного процесів, тобто, надання необхідної інформації викладачам, студентам, науковим співробітникам, як на друкованих, так і на інших видах носіїв. В сучасних умовах основою такої системи є новітні комп'ютерні інформаційні технології. Вибір програми "УФД/Бібліотека" відіграв важливу роль для подальшого розвитку нових інформаційних технологій. Сьогодні вона успішно функціонує у бібліотеці коледжу. Саме використання цієї програми дозволило нам досягти відчутних результатів у створенні інтегрованої бібліотечної мережі.

БібліотекаWeb-сайт бібліотеки є невід'ємною частиною бібліотечних технологій, завдяки чому реалізуються дистанційні послуги користувачів. Він створює не тільки інформаційний комфорт, але й нову якість обслуговування, вирішує проблему ефективного використання наявних інформаційних ресурсів. Читальний зал бібліотеки це зона WiFi, вільного доступу до ресурсів Інтернету для роботи і навчання. Це дає змогу студентам коледжу працювати зі своїми пристроями, використовуючи Інтернет у будь якому місці бібліотеки.

У лютому 2015 року на засіданні навчально-методичної ради обговорено питання реформування бібліотеки, на погодження заступником директора з НР Тараривою Л.Ю. представлено Концепцію медіацентру ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» й комплексну Програму розвитку медіа-центру на 2015-2020 рр. Потреба у реформуванні є очевидною, оскільки бібліотека в епоху Веб 2.0 руйнує бар’єри (фізичні, географічні, часові, просторові), стає точкою відліку для нових ідей і знань. Користувач бібліотеки є центром тяжіння, для нього передбачено всі сервіси, технології, він є співавтором бібліотечних та інформаційних ресурсів (через коментарі у блогах, пропозиції тощо).

Сучасний медіацентр повинен бути постійним місцем перебування читачів-користувачів у вільний час від лекційних, семінарських занять. Наявність традиційного й онлайн сервісів, розсилка необхідних студенту й викладачу матеріалів, проведення зустрічей з сучасними представниками мистецького світу – все це сприятиме підвищенню популярності бібліотеки.